Profiel
Kerkenraad
Predikant
Diaconie
Irenekerk 90 jaar
Foto's
Kerkdiensten en Agenda
Links
Columns
Gemeentegids
Colofon
Sluit dit scherm

STICHTING KERKGEBOUW DEELGEMEENTE TE RIDDERKERK

Deze stichting is de rechtsopvolger van de plaatselijke vereniging van vrijzinnige hervormden. De omzetting van de vereniging in de stichting dateert van 1-1-1983. De stichting is eigenaar van het kerkgebouw (bouwjaar 1952, architect J. Baart) en het orgel van de Irenekerk.(Zie orgellink op de pagina links). Het bouwjaar van het orgel is 1961. Er is een verhuur-contract met het college van kerkrentmeesters. De stichting beschikt sinds 1-1-2008 over een ANBI-verklaring. Dat wil zeggen dat giften en legaten profiteren van fiscale voordelen. Sinds kort heeft de stichting een reserve voor het noodzakelijke onderhoud van het orgel.. Aangezien de stichting overigens geen ander vermogen heeft dan bakstenen en orgelpijpen is het wenselijk de stichting met giften te steunen voor vulling van deze reserve, zodat er uiteindelijk opdracht gegeven kan worden aan de orgelbouwer om in het noodzakelijke onderhoud te voorzien. Het gironummer van de Stichting is: 411806.

Het secretariaatsadres van de stichting is: p/a W. van der Wenden, Prunusplantsoen 44, 2982 NB Ridderkerk, tel. 0180-413790. email:

Voor verhuur voor niet-commerciŽle doeleinden kan men zich wenden tot de heer P. C. van Helden, penningmeester van de stichting,
Lohmanpark 92, 2982 VV Ridderkerk, tel. 0180-417567.
Voor aanmelding van vrienden van de stichting kan men terecht bij de heer H. J. A. Klapwijk, tel. 0180-415834.